Recept voor Succes®

We geloven dat jouw organisatie de meeste ingrediënten en hulpmiddelen al in huis heeft! Wat je nog nodig hebt is het juiste recept...

Ga naar de website!

Het drieluik van Recept voor Succes®

De veranderingen om ons heen zijn een constante en volgen elkaar in steeds hoger tempo op! Een roep om nieuwe producten, diensten en nieuwe manieren van werken, als gevolg van toenemende (klant)eisen, nieuwe wetten, concurrentie, economische crisis, bezuinigingen, etc. Hoe hou je je organisatie in balans? Hoe blijf je als team en organisatie staan in de storm? Het vraagt steeds weer de juiste koers, waarbij de juiste mensen op de juiste plaats vanuit samenwerking en verbinding de gewenste resultaten leveren. We geloven dat jouw organisatie de meeste ingrediënten en hulpmiddelen al in huis heeft! Wat je nog nodig hebt is het juiste recept...

Luik 1 is samen ontmoeten!

Als team gaan jullie gezamenlijk aan de slag. Wij halen jullie uit de werkomgeving en laten jullie in een ontspannen omgeving werken aan een kookopdracht. Daarnaast dagen wij iedereen uit mee te denken hoe jullie organisatie succes bereikt, uitbreidt of...

Luik 2 is de digitaal afname van onze organisatiescan®

Wie weet nu beter hoe jouw organisatie er voor staat en waartoe jullie in staat zijn dan jullie zelf! Onze organisatiescan® geeft jullie inzicht in jullie organisatie en teamsamenstelling. Onze scan is natuurlijk gebaseerd op de vijf pijlers van een succesvolle organisatie.

Bij Luik 3 schrijven jullie je eigen Recept-voor-Succes®!

Met Stap 1 en 2 hebben jullie alle ingrediënten die je nodig hebt om jullie gewenst succes te bereiken of uit te breiden in huis. Tijdens deze laatste stap dagen wij jullie als team uit om stap 1 en 2 te vertalen naar de daaruit voortkomende behoeftes en acties! Gezamenlijk maken jullie een stappenplan voor de implementatie van jullie Recept voor Succes. En zoals elk recept heeft het pas waarde als je daadwerkelijk met de ingrediënten aan de slag gaat. Niks weerhoudt jullie nu nog ervan om samen aan de slag te gaan!