Case

Check deze recente case van een van onze klanten!

HPW: High Performance Workcommunities.

Eric en Bart

We hebben geadviseerd, gecoacht, (veel) gesprekken gevoerd, whiteboards vol gebrainstormd, foto’s gemaakt, plezier gehad en geleerd. Deze ervaring willen we (Eric Casters en Bart Pastoor) delen. Wij hebben deze ervaring op een aantal handgeschreven sheets doorvertaald naar een advies. Hoe werk je toe naar een werkgemeenschap, die optimaal presteert? Doe er je voordeel mee. Reacties en ervaringen stellen we op prijs.

November 2014
Eric Casters en Bart Pastoor


Sheet 1, begin met waarom en formuleer een BHAG en construeer een Credo-beslisdriehoek
Pag 1. Why

Sheet 2, Kom van idee naar
uitvoering

Pag 2 Van idee naar uitvoering

Sheet 3, maak onderscheid tussen doelstellingen en je doel.

In schema doel en doelstellingen

Sheet 4, woord en daad

Woord en Daad

Sheet 5, Prikbord

HPW 5 prikbord