Mens en Maatschappij tot bloei brengen!

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen om te voorzien in basisbehoeften voor hulpbehoevenden in onze omgeving, door tijd, kennis en middelen in te zetten.

Vanuit deze ambitie hebben wij Credo Ministries eind 2010 in het leven geroepen.

Credo Huis

In Maastricht en omstreken zijn meer dan 200 kansarme jongeren, waarvoor passende hulp nodig is. Dit zijn jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Credo Ministries legt momenteel haar focus op het uitreiken naar deze groep jongeren.

Wij willen ons inzetten om hen te helpen bij het (her-)ontdekken van hun identiteit en waardigheid. Tegelijkertijd ondersteunen we hen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan in de samenleving. Daartoe realiseert Credo Ministries laagdrempelige inloop-en opvanghuizen in Maastricht e.o..

Bouw mee!

Als social enterprise dragen wij vanuit onze commerciële opdrachten bij aan de verdere uitbreiding van Credo Huizen voor zwerfjongeren in Nederland en Vlaanderen. Help mee en investeer samen met ons in de toekomst van deze jongeren. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 47.48.60.809 t.n.v. Stichting Credo Ministries te Valkenburg, ovv opvanghuis jongeren. KvK nummer: 55268927.